video

Sorpresa en la TV rosarina: Juan Junco anunció que abandona Canal 3